Egyéni és csoportos művészetterápiás foglalkozások és kreatív műhelyek

Amikor nincsenek szavak az érzelmekre…

Egyéni és csoportos művészetterápiás foglalkozások és kreatív műhelyek

Amikor nincsenek szavak az érzelmekre…

Pár mondatban…

Rólam

Dr. Horvát Márta vagyok, 1994-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Közel 25 éven keresztül orvosszakértőként dolgoztam. Az orvostudománynak nem teljesen hátat fordítva a művészetek és vizuális kifejezési módok irányába képeztem tovább magam és elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem  Általános Orvostudományi Kar és Művészeti Kar közös szervezésében a képzőművészet-terapeuta posztgraduális képzést. Szakmai tapasztalatokat a budapesti Kognitív és Sématerápiás Központban (VIKOTE) szereztem, ahol jelenleg is tartok művészetterápiás csoportokat.

A művészetterápiás foglakozásaimon változatos, kreatív eszközökkel történik a tudatos jelenlét, az érzelemszabályozás, a társas kapcsolatok, valamint a mentalizálás képességének fejlesztése.

A művészetterápiáról

A művészetterápia a művészetek (képzőművészet, zene, tánc, dráma, olvasás, írás stb.) kreatív folyamatait, flow élményét a gondolatok és érzések nonverbális, azaz nem beszéd általi kommunikációjára használja fel. Alkotni nem csupán magáért az eredményért lehet, hanem azért is, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz, ezáltal pedig felszínre hozzuk azt, ami mélyen a lelkünkben lakozik. A művészetterápiának két fő iránya ismert a magyar és a nemzetközi szakirodalomban:

Művészetterápia – a hangsúly a kreatív tevékenység (alkotás) öngyógyító aspektusán van, azaz a művészeti tevékenység önmagában képezi a gyógyító erőt. Az alkotás során feloldódik a belső feszültség, az indulatok, és az ösztönkésztetések átalakulnak valamilyen kreatív alkotás formájában.

Művészet-pszichoterápia – az alkotó tevékenység felszabadító és gyógyító hatása mellet, annak szimbolikus tartalma is előtérbe kerül. Ennek feltárása biztonságos, támogató és nem ítélkező környezetben történik.

A művészetterápiás foglalkozások segítséget nyújtanak

A belső feszültség és a szorongás oldásában

Az érzelmeink megismerésében és tudatosabb megélésben

Az önértékelésben és az önbizalomban

A problémáink tudatosabb megítélésében és megélésében

A belátásban és a változtatásban

A kreativitásban rejlő lehetőségek és az alkotás örömének megtapasztalásában

A kreatív képességfejlesztés módszeréről

A foglakozások célja a tudatos jelenlét, az érzelemszabályozás, a kapcsolati hatékonyság, valamint a mentalizálás képességének fejlesztése, művészetterápiás eszközökkel. A teljes tematika a 4 „képesség-egység” ismétlődéséből áll össze. Ezek az egységek olyan művészetterápiás foglalkozásokat tartalmaztak, amelyek hozzásegítik a klienst az életvezetésében problémát okozó érzelmi, gondolkodási és viselkedési minták felismeréséhez és változtatásához.

A 4 KÉPESSÉG-EGYSÉG FŐBB JELLEMZŐI
Tudatos jelenlét készségek
A tudatos jelenlét (Mindfulness) gyakorlatok segítenek bennünket abban, hogy teljes mivoltunkkal jelen pillanatban legyünk, és ne engedjük magunknak, hogy folyamatosan a múlt miatt szorongjunk vagy a jövő miatt aggódjunk. A tudatos jelenlét „itt és most” foglalkozásai a megfigyelést, a részvételt, az ítélkezésmentes hozzáállást, és az egyszerre egy dologra figyelést segítik elő.
Érzelemszabályozási hatékonyság
A kreatív foglalkozások elősegítik az érzelmek felismerését és tudatosítását, a szélsőségek kezelését, mint például a rendkívüli érzelmi érzékenység vagy éppen az érzéketlenség. Hozzájárul az intenzív érzelmi reakciók, a depressziós hangulatok és a haraggal kapcsolatos kontrollálási problémák enyhítéséhez.
Kapcsolati hatékonyság
A foglalkozásokon egyéni munka végzése közben, reflektálhatunk mások munkájára is, vagy közös munkában vehetünk részt, figyelve mások szándékára, kívánságára és képességeire. Így összehangolhatjuk azt, saját igényeinkkel, elképzeléseinkkel. Mindezeket oly módon tesszük, hogy megőrizzük önbecsülésünket és nem utolsó sorban mások rokonszenvét is.
Mentalizációs hatékonyság
A mentalizálás azt a közös emberi képességünket jelenti, hogy önmagunk és mások viselkedését igyekszünk megérteni, érzelmek, vágyak és más mentális állapotok figyelembevételével.  A mentalizálás segít szabályozni érzelmeinket és nagymértékben hozzájárul, hogy biztonságos és kölcsönös emberi kapcsolatokat tudjunk kialakítani és fenntartani.

Alapértékek

Befogadó és elfogadó

közösség

 

Mint ahogy általában a csoportterápiákra jellemző, a csoporttagok hasonló problémákkal küzdő emberek, akik egyedi történeteken keresztül ismerik meg egymást. Az őszinte elfogadás, támogatás, valamint az, hogy mások is hasonló problémákkal küzdenek, feloldja elszigeteltségünket, magányunkat. Az érzés, hogy nem vagyunk egyedül, hogy egy közösségbe tartozunk, nagy érzelmi biztonságot képes nyújtani.

Biztonságos tér

A művészetterápiás foglalkozás egy „mintha-teret” nyit a művészet segítségével, ahova a terapeuta és a csoporttagok is belépnek. Ez a tér a szubjektív belső világ és a külső világ között van, egy köztes tartomány. Ez egyben a játszás és az alkotó tevékenység helye is. Ebben a biztonságos térben előhívhatók azok a mélyre eltemetett érzések és gondolatok, amelyekkel egyébként semmilyen módon sem szeretnénk találkozni, mert bántanak vagy félünk tőlük. Ebben a „mintha-térben”, ahol a csoporttagokat az elfogadó, megértő, visszatükröző attitűd jellemez, könnyebben tudunk ellazulni, alkotni és az alkotásokon keresztül megnyitni a bezárt kapukat.

Önkifejezés

A művészi önkifejezés által lehetővé válik, hogy egy új, eddig ismeretlen oldalunkat is megismerhessük. A még ki nem próbált kreatív technikák és eszközök alkalmazásában szerzett jártasság, önbizalom- és én-erősítő hatású. A különböző vizuális médiumoknak köszönhetően jobban ki tudjuk fejezni gondolatainkat és érzéseinket, ha ezek az alkotások még tetszést és elismerést is váltanak ki, ez tovább növeli az önbizalmunkat.

Kreatív flow érzés

A kreatív flow érzés egy olyan átszellemült állapot, amelyet az öröm és boldogság érzése jellemez. Akkor élhetjük át, amikor teljesen belefeledkezünk az alkotásba. Ebben az állapotban annyira magával ragad a tevékenység, hogy már-már eggyé válunk mozdulatainkkal, szinte semmiféle más gondolat nem vonja el a figyelmünket a pillanatnyi feladatról, és úgy érezzük, megállt az idő. Flow állapotban kikapcsol az önkontroll, eltűnnek a szorongások és a negatív gondolatok, mely igen nagy felszabadultságot ad. Az élmény után sokkal erősebbnek és pozitívabbnak érezzük magunkat.

Vizuális 3K: kíváncsiság,

kísérletezés és készségfejlesztés

 

A kíváncsiság segíti önmagunk és mások megértését, általa növekedünk és fejlődünk. A kíváncsiság arra ösztönöz minket, hogy vállaljunk kockázatot és lépjünk ki a komfortzónánkból annak érdekében, hogy valami új jöjjön létre.

A művészetterápia kísérletező jellegével és a korábban még nem alkalmazott művészeti eszközökkel ösztönzi az „itt és most” jelentudatosságot, valamint a pozitív és negatív érzelmek felszínre kerülését és kifejeződését. A saját és mások önkifejezésének elfogadása segíti az érzelmek szabályozását, előhívja a pozitív élményeket és javítja a mentális egészséget.

A strukturált képességfejlesztő foglalkozásokon szabadon, játékosan és tét nélkül alkotunk, miközben csökken a belső feszültség, tisztább kép alakul ki az érzelmeinkről és az általuk befolyásolt viselkedésünkről. Mindezek erősebb kontrollfunkciókat és kedvezőbb önképet eredményezhetnek.

Egyéni foglalkozások

Az egyéni művészetterápia azoknak javasolt, akik:

– a terapeuta teljes figyelmét szeretnék önmagukra irányítani és kéz a kézben dolgozni a személyes növekedésen,

– négyszemközti foglalkozáson érzik magukat nagyobb biztonságban és ilyen módon tudnak jobban megnyílni,

– olyan foglalkozásokon szeretnének részt venni, amelyek kifejezetten az ő mentális állapotukhoz és igényeihez vannak igazítva.

Az egyéni művészetterápia olyan egyénre szabott foglalkozás, amely az alkotó folyamat segítségével építi ki a kapcsolatot a terapeutával és nyitja meg azokat a kapukat, amelyek pusztán szavakkal nem nyithatók meg. Az egyéni művészetterápia hatékony módja lehet az elmozdulásnak, az átrendeződésnek és a kapcsolódásnak. Az alkotói folyamat és az azt követő elbeszélgetés során más perspektívában ismerhetjük meg az érzéseinket, gondolatainkat és a  cselekedeteinket.

Egyéni foglalkozások

Az egyéni művészetterápia azoknak javasolt, akik:

– a terapeuta teljes figyelmét szeretnék önmagukra irányítani és kéz a kézben dolgozni a személyes növekedésen,

– négyszemközti foglalkozáson érzik magukat nagyobb biztonságban és ilyen módon tudnak jobban megnyílni,

– olyan foglalkozásokon szeretnének részt venni, amelyek kifejezetten az ő mentális állapotukhoz és igényeihez vannak igazítva.

Az egyéni művészetterápia olyan egyénre szabott foglalkozás, amely az alkotó folyamat segítségével építi ki a kapcsolatot a terapeutával és nyitja meg azokat a kapukat, amelyek pusztán szavakkal nem nyithatók meg. Az egyéni művészetterápia hatékony módja lehet az elmozdulásnak, az átrendeződésnek és a kapcsolódásnak. Az alkotói folyamat és az azt követő elbeszélgetés során más perspektívában ismerhetjük meg az érzéseinket, gondolatainkat és a  cselekedeteinket.

Felfedező Egyéni Művészetterápia

Ha még bizonytalanok vagyunk önmagunkban vagy a módszerben, ha gátol bennünket a gondolat, hogy „nem tudok rajzolni”, a Felfedező Egyéni Művészetterápia során szabadon ismerkedhetünk a módszerrel, a technikákkal, illetve a terapeuta személyiségével.

Egyszeri 90 perces foglalkozás.

Intenzív Egyéni Művészetterápia

Kilépve a komfortzónánkból életre kelthetjük a kreativitásunkat, ami segít bennünket abban, hogy kapcsolatba lépjünk valódi önmagunkkal, érzelmeinkkel és problémáinkkal. Megtanulhatunk olyan technikákat, amelyek segítenek bennünket az önmagunkra találásban, az ellazulásban és a stresszoldásban.

4 x 90 perces foglalkozás.

Elmélyülő Egyéni Művészetterápia

Lehetőséget nyújt elmélyülni a kreatív önkifejezésben, a személyes problémák feltárásában és feldolgozásában. Miközben az alkotáson keresztül oldjuk a feszültséget és a szorongást, mélyebben megértjük az eredetüket, így képesek lehetünk továbblépni akár önerőből, akár pszichoterapeuta segítségével.

6 x 90 perces foglalkozás.

Pszichocsoport foglalkozások:

Kinek ajánljuk a részvételt?

A művészetterápiás pszichocsoportot szorongásos zavarban, hangulatzavarban,  bármilyen függőségben, személyiségzavarban és traumával összefüggő zavarokban szenvedő kliensek számára ajánljuk. A művészetterápiás foglalkozások jól illeszkednek a CBT-, DBT-, MBT- és séma-alapú pszichoterápiákhoz.

A művészetterápiás csoporton való részvétel feltétele a csoportot megelőző állapotfelmérő interjún való részvétel.

A csoport foglalkozások formája: zárt csoport, a résztvevők állandó összetételével 

Az időtartamot tekintve lehetnek:

–      Rövidek (4-6 alkalmas)

–      Hosszúak(több mint 6 alkalom).

A csoportos foglalkozások időtartama általában 2 és 3 óra között van. A művészetterápiás pszichocsoportok mérete minimum 4 fő, maximum 6 fő. A csoport több, mint az egyének összessége, egy élő organizmus: van hangulata, szelleme, atmoszférája, klímája és reakciói. A csoportban a tagok között tudatos és tudattalan egymásra hangolódás történik, és ez segíti a kommunikációt, ami a reflexió alapját képezi. A reflexió (visszatükrözés, megjegyzés, észrevétel, elmélkedés) a csoporttagok eszköze arra, hogy az alkotásokkal kifejezett tartalmakat szavakba fordítsák. A szavakba fordítás a játék segítségével történik, ami magába foglalja a szólások, a hasonlatok, a metaforák, a humor vagy akár versidézetek használatát is. A szavakba fordítás szimbolikus síkon marad, a tényleges feltárás és terápia a pszichoterapeuta feladata. A reflexió nem az alkotás esztétikai tulajdonságait taglalja, hanem azt, hogy milyen érzést kelt bennünk, mire emlékeztet vagy mit akar kifejezni. A reflexió fázisában mindenki alkotó és befogadó egyidőben. A csoporton belüli kommunikáció olyan kapukat segít megnyitni, amelyeken keresztül nemcsak az alkotó juthat közelebb az alkotásához és önmagához is, hanem a csoporttagok is megtalálhatják a közös nyelvet.

A csoportfoglalkozás fázisai:

  1. INSPIRÁCIÓ – bevezető beszélgetés, témafelvetés, bemelegítés
  2. ALKOTÓ FOLYAMAT
  3. REFLEXIÓ – szóbeli kifejtés, visszatükrözés, elmélkedés, ráeszmélés

A csoport értékei:

  • biztonság, nyíltság, őszinteség, bizalom
  • valahová tartozás és kötődés érzése
  • kísérletezés, játékosság, humor
július 2021
No event found!

Kreatív önismereti foglalkozások

Az én-identitásunk kialakulása egy egész életen át tartó folyamat, amely több életcikluson keresztül történik. A sikeres életciklus-váltások elengedhetetlen feltétele a korspecifikus problémák hatékony megoldása. Fontos, hogy megismerjük a valós igényeinket, szükségleteinket, vágyainkat és életcéljainkat. Ugyanilyen fontos, hogy téves észleléseinket, vágyainkat és félelmeinket is azonosítsuk. Ebben a folyamatban segítségünkre lehetnek az alábbi kompetenciák:

– érzelmek felismerése és kifejezése,

– tudatos stresszkezelés és feszültségoldás,

– hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés,

– alkotó és pozitív gondolkodásmód,

– az együttműködés és a versenyszellem egyensúlya,

– önbizalom, a magabiztos fellépés és a céltudatosság,

– negatív befolyásolás felismerése és elutasítása,

– egészséges, boldog életvitel választása.

Hamarosan induló foglalkozásaink

július 2021
augusztus 2021
szeptember 2021
No event found!
Tovább

Műhelyfoglalkozások

„Összevágott álmok”

Kollázs műhely

A kollázs egy sokszínű médium, amely különösen alkalmas azok számára, akik bizonytalanok a rajzkészségükben.
A kollázs egy hihetetlenül izgalmas és változatos műfaj, ami mindenki számára hozzáférhető és világszerte egyre népszerűbb kortárs művészeti forma. Ami kell hozzá: felszabadított képzelőerő és izgalmas alapanyagok. Egy kidobásra ítélt régi könyv lapjait színes magazinok jó minőségű képeivel kombinálva különleges és meglepő alkotásokat hozhatunk létre. Eredeti dolgokat lehet alkotni az elhasználtból, a kísérletezés és képzelet nem ismer határokat.

Az újrahasznosítás ebben a csodálatos körforgásban művészi távlatokat nyit. Alkotni nem csak papírra lehet, tehetjük ezt régi könyvek belső fedelére, kihajtogatott gyógyszerdobozokra, használt hullámkartonra, de akár üvegre, fára vagy kavicsra is. Fel lehet használni bármilyen papír- vagy textildarabot, régi fényképeket, leveleket, rajzokat, térképeket, száraz növényeket, bármilyen síkba lapuló apró tárgyat.
A ragasztást ki lehet egészíteni festéssel, rajzolással és írással is, amik újabb dimenziókkal gazdagítják az alkotásunkat.

szeptember 2021
október 2021
No event found!
Creative Journaling

„Életem lapjai” vizuális napló műhely

Számos módszer létezik a történetek, események, régi emlékek megörökítésére, ilyen eszközök lehetnek például a fényképezés, az írás, a rajzolás vagy a kollázs. Ezek között sok hasonlóság van, de mégis a legfontosabb, hogy megfigyeljük a mindennapi vagy különleges eseményeket, képeket, helyeket és érzelmeket.

Fontos szempontok a vizuális napló készítésekor, hogy ne aggódjunk amiatt, hogy tökéletes képeket készítsünk – a vizuális napló arról szól, hogy megragadod az élet pillanatait, szerzel ötleteket, kísérletezel a technikákkal és fejleszted a készségeidet. Sokkal inkább a folyamat a lényeg, mint egy tökéletes tárgy elkészítése. Hidd el, ha elkészülsz egy ilyen naplóval, olyan sok élményt, ismeretet és értéket ad számodra, amihez hasonlót ritkán tapasztal az ember.

augusztus 2021
No event found!
„Altered book”

Könyvmásító műhely

A könyvmásítás kidobásra ítélt, régi, használaton kívül porosodó könyvek kreatív átalakítását jelenti. Meglévő könyvek oldalaira rajzolni, festeni, eltakarni vagy hozzáadni képeket vagy szövegeket, kialakítani zsebeket, füleket, címkéket, ablakokat, és mindezt gazdagítani lehet festékkel, krétával, tussal, cérnával, textillel, bőrrel, kollázzsal, létrehozva egy új, saját könyvet. Sokak számára gyakori a félelem az üres papírtól. A könyv esetében az eleve meglévő grafikus elemek (betűk, képek, illusztrációk) stimulálóak lehetnek. A könyv lapjai a szabad kreativitás keretéül szolgálnak, hiszen a könyv minden lapja előhívhat valamit. A szavak, betűk és képek jól strukturált hívóingerek, kevésbé kell félni, hogy „nem jut eszembe semmi”. Az átalakított könyvek így az érzelmek, emlékek időben stabil tárhelye lesz, melyek újra és újra elővehetők, majd lezárhatók. Természetesen NEM értékes könyvet használunk, hanem használaton kívüli, feleslegessé vált könyveket, idejét múlt katalógusokat, brosúrákat, szakácskönyveket…Nem lehet destruktív üzenete, nem a könyv rongálása a cél, hiszen a könyv érték.

szeptember 2021
október 2021
No event found!
„Ikigai, Kintsugi, Suminagashi és Japán kötés”

Japán Életstílus Műhely

„Légy együtt magaddal, ahogy vagy, de sietség és türelmetlenség nélkül.” 

Masuno Shunmyo 

A japán szemléletmód az élet értelméről, a boldogságról és a tökéletességről sokban különbözik a mi felfogásunktól. Álljunk meg egy pillanatra és szánjunk rá időt, hogy megismerjük, ők hogyan gondolkodnak minderről. A foglalkozásokon alkalmazott technikák a sumi-e tusfestés, a kintsugi, a suminagashi és a japán kötés. Az utolsó foglalkozáson elsajátított japán kötéssel egy olyan könyvet készíthetünk magunknak, amelyben a korábbi foglalkozásokon elkészült alkotásainkat is befűzhetjük.

 IKIGAI filozófiája  és  SUMI-E tusfestés – A tusfestés technikájának tökéletes elsajátítása ennyi idő alatt lehetetlen, ezen a foglalkozáson az a célunk, hogy a mögötte zajló meditatív történéseket fedezzük fel. Ez az ecsetek tartásának és az ecsetvonások mozdulatainak megismerésével és gyakorlásával kezdődik. És hogy a mozdulatainkból cseresznyevirág-,  bambusz ág, esetleg egy különleges írisz virágzik-e ki, az csak a szándékunkon fog múlni.

KINTSUGI – A kintsugi mögött álló gondolatokat gyakran rokonságba hozzák a wabi-sabi filozófiával, amely elfogadja a tökéletlenséget. Ebben a felfogásban egy tárgy értékét növeli, ha használatából eredő kopások, repedések, törések találhatók meg rajta. Ezért is gondolják úgy, hogy a jól látható helyreállítással nem rontanak az eredeti tárgy értékén, sokkal inkább továbbírják a tárgy történetét. A kintsugi arra tanít, hogy a hibák és sérülések az élet természetes részét képezik, amiket feldolgozva és beépítve erősebb, izgalmasabb személyiséggé válhatunk, miközben egyediségünket is ezek a törésvonalak hordozzák és határozzák meg.

SUMINAGASHI – „Lebegő festészet”, így hívják  az egyedülálló meditatív merítési technikát, aminek a lényege, hogy sem az alkotási folyamat, sem a végeredmény nem teljesen kontrollálható. Maga a sumi “tust” a nagashi “lebegést” fejez ki, ami lebegő tusmintázatot jelent. A technika lényege, hogy a vízfelszínen kialakított olajos réteg és a tus rajzolatai a vízen különböző mintákat hoznak létre, melyet ezután egy papírfelületen rögzítünk. Az, hogy éppen milyen mintázat rajzolódik ki a víz felületén, majd a papírlapon függ minden rezdülésünktől, elménken éppen átfutó gondolattól, sőt még a levegővételünktől is. Váratlan minták és formák rajzolódnak ki a kezeink alatt, amik teljesen magukba szippantanak és elkápráztatnak bennünket.

JAPÁN KÖNYVKÖTÉS – A japán könyvkötés egyik sajátossága, hogy a könyv összeállításakor nem használnak ragasztót, hanem cérnával fűzik össze a lapokat. Ezzel a hagyományos módszerrel ma már csak igen ritkán készítenek könyveket. Mi egy ilyen hagyományos könyvkötési módszerrel készítünk magunknak füzetet, amibe befűzhetjük a korábbi foglalkozásokon készült alkotásainkat vagy akár üres lapokat is. A kötési alapminta elsajátítása után, szabadon kísérletezhetünk új mintákkal is.

július 2021
augusztus 2021
No event found!
„Talizmán kavicsok”

Művészi kavicsfestés

Minden kavics, még a legátlagosabb kinézetű is rejt egy mintát vagy egy képet, amit nekünk csupán meg kell látni bennük. Már maga a kavics kiválasztása, megtalálása is egy izgalmas tevékenység és különleges kapcsolatot épít ki köztünk. A festés után ez az kis kavics látványos dekorációvá, absztrakt művészi alkotássá vagy akár egyedi, személyre szóló ajándékká is válhat.
De akár még több is lehet belőlük…Az emberek ősidők óta készítenek olyan tárgyakat, talizmánokat, amuletteket, amelyek bátorítást, védelmet, energiát adhatnak, szerencsét hozhatnak vagy megóvhatnak bennünket a rossz dolgoktól. Ezen a műhely foglalkozáson ilyen bűvös talizmánt készítünk kavicsfestéssel, aminél a kavics szimbolizálja a természetet, a benne rejlő mintázat vagy kép a fantáziát, a kreatív munkafolyamat pedig a varázslatot, ami megadja majd az elkészült tárgy „varázserejét”.

No event found!
„Élet-füzér”

Gyöngyfűző műhely

Ez egy olyan izgalmas gyöngyfűzéses módszer, amelyben a különféle gyöngyök életeseményeket, érzelmeket, vágyakat és gondolatokat szimbolizálnak. Ezek a gyöngyök lehetnek üvegből, ásványból, fából, fémből, agyagból, gyurmából vagy akár papírból is. Az életünk napjai és eseményei változatosak: egyszer csillogó boldogság, máskor hideg magány, de átélhetünk kedves melegséget vagy szürke unalmat és ürességet is. Mindezeket ki lehet fejezni készen kapható gyöngyökkel, de saját kezűleg készített egyedi darabokkal is, amelyeket összefűzve egy olyan füzért kapunk, amely sajátos és megismételhetetlen, mint maga az életünk.

szeptember 2021
október 2021
No event found!
Galéria

Kapcsolat

+36 20 432 1005   (H-P 10-18-ig)

info@drart.hu

Követés

Üzenetküldés